Профилите SALAMANDER система Brügmann са:
с брилянтно бял цвят и гладка, блестяща повърхност;
с изключително дълъг живот (над 60 години)
светлорезистентни и изключително устойчиви на
   климатични въздействия;
лесни за почистване и поддържане;
Тези свойства се дължат на материала, от който са направени - Р\/С по рецепта на SALAMANDER. Освен това той притежава 100-процентова възможност за рециклиране и превъзходен екобаланс.

Система с 3, 4 и 5 камери
Конструктивна ширина: 73мм
Уплътнения: двойно-фалцови, предварително фабрично интегрирани към профилите
Kоефициент на топлопроводимост: от 1,2 до 1,5 W/m2к за различните профили
Индекс на изолация от въздушен шум: 34-45 db за различните профили
Стъклопакет - максимум до 40мм, в това число и двубариерен
Цвят: 1600 цвята по RAL и 12 стандартни имитации на дърво, едностранно и двустранно фолиране

Фирма "ПМ Инженеринг" предлага най - добрите PVC прозорци и врати - профили SALAMANDER система Bruügmann